Min baggrund

johanne

Erhvervserfaring

  • Selvstændig karrierecoach med ca. 2.500 coaching-sessioner
  • Selvstændig underviser med speciale i planlægning, jobsøgning og trivsel
  • Coachtræner og sparringspartner ved Manning Inspirer
  • Projektleder i tv-branchen
  • Arkitekt

Uddannelse

  • Stresscoach-certificeret ved Forebyg Stress
  • Uddannet Life & Business-coach ved Manning Inspirer
  • Akademiuddannet i ledelse ved CPH Business
  • Grundkursus i NLP ved Dansk NLP institut
  • Uddannet arkitekt ved Kunstakademiets Arkitektskole

10 gode grunde til at vælge mig
Min evne til at skelne
De fleste forhindringer foregår i vores eget hoved. Vi lader vores holdninger og overbevisninger stoppe os. De virkelige forhindringer kan enten overvindes, eller også skal de accepteres. Denne skelnen giver energien tilbage.

Min analytiske evne
Min hjerne kan lide at analysere og se ting fra flere sider – helst fra alle sider. Jeg kan analysere mig frem til, hvor skoen trykker.

Mit arbejde hos Art Reade
Hos Art Reade har jeg lært at udfordre andres overbevisninger og holdninger, så de selv aktivt kan tage stilling til, om de er brugbare eller ej.

Min lyst til at bidrage
Den glæde og taknemlighed, jeg har over at have fundet ind til min egen frihed og til frit at kunne være mig, vil jeg også gerne give andre muligheden for at opleve.

Min planlægningserfaring
Som projektleder ved jeg hvad en realistisk tidsplan kan gøre – nemlig sørge for at der sker noget. Jeg ved også, hvad der kan køre et projekt i sænk. Derfor kan jeg stille dig de kritiske spørgsmål i forhold til din plan og støtte dig, så vi sikrer os, at du når i mål.

Min faglige forfængelighed
Jeg motiveres ved at være dygtig, og jeg har derfor taget min coach-uddannelse hos Manning Inspirer. Jeg efteruddanner mig løbende for hele tiden at kunne byde ind med ny og opdateret viden.

Min viden om, at nøglen til forandring sidder på indersiden
Jeg kan ikke gøre arbejdet for dig. Det er dig selv, der skal ville forandringen, men jeg kan støtte dig i at bruge dine styrker og i at gå din helt egen personlige vej.

Mit positive perspektiv
Jeg tror på et livslangt valg og på at fokusere på det gode.

Min opvækst
Jeg har en berigende og broget fortid, fra Nordsjællands forstadskvarter til Bornholms klippeskær. Jeg er opvokset i kollektiv på en ødegård i Sverige og på et husmandssted på landet, og jeg har rødder i både overklassen og arbejderklassen – uden selv at høre til nogen af stederne. Denne blanding har givet en glæde ved mangfoldigheden, og en indsigt i at der ikke findes rigtigt og forkert, men at der er en balance mellem polerne, og at det er ens evne til at bevæge sig frit rundt imellem disse, der skaber liv og giver mening.

Min livserfaring
Jeg har lært af mine erfaringer og indsigter. Jeg har selv været på en stor rejse i selvudviklingens tegn, fordi jeg i forskellige sammenhænge har løbet panden mod en mur og andre gange slet ikke løbet. De erfaringer, jeg har fået, gør, at jeg selv kender mange forskellige følelser og udfordringer og derfor fordomsfrit kan spørge ind til andres følelser og udfordringer.