Coaching

Coaching er – kort fortalt – et værktøj, der tager udgangspunkt i spørgeteknikker, der giver dig mulighed for at se din situation fra nye vinkler og dermed giver dig nye veje til at opnå det, du gerne vil.

Min styrke ligger i at:

  • skabe overblik over de tanker, du gør dig om den givende situation, så du får klarhed og kan tage sunde konstruktive valg
  • finde ind til din motivation, så du får energien til at gøre det, der skal til
  • høre de små nuancer, som kan forhindre dig i at gøre det, du gerne vil – så du kan navigere udenom og komme derover, hvor du gerne vil være
  • se nye muligheder, der bidrager til løsninger, som du ønsker dig.

Helt overordret arbejder vi med følgende:

  • Hvad vil du gerne opnå?
  • Hvad forhindrer dig i at opnå det?
  • Hvad er din motivation for at opnå det?
  • Hvad skal der til for, at du kommer derhen?

Sammen fastlægger vi et individuelt tilpasset forløb og en handlingsplan, der tager hensyn til dine ønsker og behov.